حضورجناب آقای مهندس جبرائیلی مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی آبادان در جمع کارگران زحمتکش پتروشیمی آبادان به مناسبت روز جهانی کار و کارگر


 حضورجناب آقای مهندس جبرائیلی مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی آبادان در جمع کارگران زحمتکش پتروشیمی آبادان به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
 
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان " در آستانه روز جهانی کار و کارگر جناب آقای مهندس جبرائیلی مدیر عامل محبوب شرکت پتروشیمی آبادان ضمن تبریک این رویداد عظیم به همراه تنی چند از مدیران ارشد با حضور در واحد های صنعتی و تولیدی مجتمع از زحمات یکایک کارگران تلاشگر تشکر و قدر دانی نمود.
ایشان در ادامه عنوان داشت:کسب موفقیت های شرکت در سال گذشته به یقین مرهون خواست و همت همه پرسنل و تلاش و پشتکار تحسین برانگیز همه کارگران می باشد . لازم به ذکر است، در این بازدیدجناب آقای مهندس جبرائیلی ضمن پیگیری و رسیدگی به مشکلات کارکنان دستور رسیدگی و مساعدت فرمودند. روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان