حضور کم نظیر کارکنان مجتمع پتروشیمی آبادان در راهپیمایی روز قدس


 حضور کم نظیر کارکنان مجتمع پتروشیمی آبادان در راهپیمایی روز قدس
 
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان در روزی که فریاد مرگ بر آمریکا و اسـرائیل و ارتجاع ، فضای سراسر کشورهای اسلامی را پر کرده بود کارکنان شرکت پتروشیمی آبادان با حضور خود در راهپیمایی 18 خرداد 1397 یکپارچه فریـاد رسای خود را در حمایت از ملت مظلوم فلسطین به گوش جهانیان رسانیدند.
روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان