شهید عبدالباری محسینی

Sample image

  1. نام و نام خانوادگی : شهید عبدالباری محسینی
  2. تاریخ تولد : 1325/9/3
  3. تاریخ شهادت : 1360/9/8
  4. محل تولد : آبادان
  5. محل شهادت : مجتمع پتروشیمی آبادان

«مدتی از شهادتش گذشته بود که می دیدم پسرم چیزی را در لباسش پنهان می کند. تا اینکه خواهرم می خواست حمامش کند با گریه مرا صدا کرد. وقتی رسیدم بالای سرشان جوراب پدرش را نشانم داد.»همسر عبدالباری محیسنی با همه این خواسته ها و دل تنگی ها بچه ها را بزرگ کرد وهر سال هم نذر شوهر را انجام می دهد. توی حیاط خانه حسینیه ای ساخته است و در ایام شهادت حضرت زهرا(س) غذای نذری می دهد.
وقتی شهید زنده بود بیمار پزشکان جواب رد به او دادند اما همسرش در ایام شهادت حضرت فاطمه(س) برای او غذای نذری آورد خورد و شفا گرفت و پس از آن تا زمانی که خودش زنده بود و بعد از آن هم همسرش هرسال در همین ایام نذری می پزند.
شهید محیسنی از آنهایی بود که در همه عرصه ها فعالیت می کرد . هم مرد کار وتلاش بود و هم مرد عبادت، با شروع جنگ هم از جمله کسانی بود که قبل از همه به میدان نبرد رفت... بارها و بارها داوطلبانه به جبهه رفت و جنگید تا بالاخره از عالم خاکی رخت بر بست.