برداشت آب شط بهمنشیر به منظور تأمین آب مورد نیاز مجتمع


با توجه به بحران های بوجود آمده در زمینه کاهش شدید کیفیت آب اروند ، رویکرد شرکت به سمت تأمین آب از رودخانه بهمنشیر که به مراتب کیفیت بهتری نسبت به اروند رود دارد تغییر پیدا کرد . از این رو نسبت به نصب اسکله و ایجاد ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله انتقال به طول سه کیلومتر و زیر زمینی از رودخانه تا مجتمع اقدام شد . این پروژه از مهرماه امسال تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده است و برای آن اعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال هزینه شده است . با این کار سیستم های تصفیه آب مجتمع هم عملکرد بهتری خواهند داشت و به عمر مفید کلیه تجهیزات کمک می نماید .