You are here: Homenewsبرپایی ایستگاه توزیع نهال توسط شرکت پتروشیمی آبادان

برپایی ایستگاه توزیع نهال توسط شرکت پتروشیمی آبادان

 


برپایی ایستگاه توزیع نهال توسط شرکت پتروشیمی آبادان

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان: توزیع نهال در تاریخ 28 دیماه 1391 در فلکه انقلاب شهرستان آبادان با تدارک اداره HSE شرکت پتروشیمی، همکاری اداره خدمات و روابط عمومی این شرکت و همچنین مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست آبادان برپا گردید. هدف شرکت پتروشیمی آبادان از برپایی این ایستگاه کاشت بیشتر درخت که یکی از عوامل جلوگیری از آلودگی زیست محیطی می باشد و این عمل خداپسندانه می تواند ضمن زیبا سازی محیط زندگی بر آرامش روحی و روانی انسان ها تأثیر بسزایی بگذارد.